Jak wygląda kościelny ślub pary młodej?

Ślub kościelny to zawsze wielkie wydarzenie nie tylko dla przyszłych państwa młodych, ale również dla całej rodziny. To dzień, w którym małżonkowie mówią sobie sakramentalne „tak” wiążąc się ze sobą do końca życia i obiecując, że nie opuszczą się aż do śmierci i będą ze sobą na zawsze. Postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda taki ślub od strony zakulisowej. Może być to doskonały materiał dla tych, którzy już za chwilę oraz w dłuższej perspektywie planują zawrzeć sakramentalny związek. Aby się przekonać o kulisach ślubu kościelnego, to zachęcamy do zapoznania się z naszym tekstem.

Wprowadzenie panny młodej

Przyjętą tradycją jest to, że panna młoda uroczyście wchodzi do kościoła i jest wprowadzana najczęściej przez swojego ojca. Jest to pewien symbol oficjalnego pożegnania się z ojcem jako dominującym mężczyzną w życiu i przekazanie panny młodej pod opiekę przyszłego męża. W dawnych latach kobieta była zdecydowanie bardziej zakryta aniżeli bywa to w dzisiejszych czasach, jednak o tym dziś nie będziemy rozmawiać.

Czytania

Jeżeli chodzi o czytania, to bardzo często czyta się „Hymn o miłości”, które jest czytaniem z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Oczywiście, są jeszcze pozostałe czytania na ślub jak np. o dobrej żonie, jednak nierzadko można usłyszeć o tym jaka jest miłość i co się z nią wiąże. „Hymn o miłości” jest jednym z najpiękniejszych czytań zawartych w Piśmie Świętym dosadnie ukazującym jaka powinna być prawdziwa miłość – więcej także pod adresem www.zankyou.pl.

Obrzęd zaślubin

Obrzęd zaślubin jest momentem kulminacyjnym, w którym to młodzi sami nawzajem udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Panuje powszechne przekonanie, że to ksiądz udziela im tego sakramentu, lecz jest to nieprawda. To właśnie małżonkowie poprzez właściwe formuły udzielają go sobie nawzajem, a ksiądz jest tylko pasterzem, który czuwa nad poprawnością i ważnością sakramentu. Do reformy liturgicznej i powstania nowej Mszy Św. obrzęd zaślubin był udzielany przed mszą, gdyż nie była to jej część. Po wypowiedzeniu formuł o przyrzekaniu miłości liturgia trwa nadal i jednym z ostatnich akcentów jest przyjęcie komunii.